Kärkölän kirkko ja hautausmaa.

Kirkossa ei ole vainajien säilytytiloja vaan säilytystilat ovat kirkolta vähän matkan päässä olevassa erillisessä vainajien säilytys tilassa. Siunauspäivänä omaisilla tulee olla kantajia vainajan saattamiseksi kirkkoon ja kirkosta pois joko haudan lepoon tai mikäli on kyseessä tuhkaus niin takaisin kylmätiloihin, ellei ruumisauto odota kirkon ulkopuolle. Nämä saatto ajot sovitaan aina erikseen.

Nykyisen tiilikirkon on suunnitellut ylitirehtööri L.I. Lindqvist. Kirkkoa rakennettiin vuosina 1887-1889 ja se vihittiin käyttöönsä Mikkelinpäivänä vuonna 1889.

Kirkkoon mahtuu noin 500 kirkkovierasta.

Liikuntaesteisiä varten on kulkuluiska kirkon takaosan sisäänkäynnissä, parkkipaikan puolelta. Kirkossa on induktiosilmukka, joka välittää äänentoiston kuulolaitteisiin.

Kirkon historiaa

Tiedot ensimmäisestä kirkosta ovat puutteellisia koska Hollolan pappilan tulipalossa
tuhoutui Kärkölää koskevia tietoja.
Toisen kirkon suunnitteli ja rakensi Kärkölään vuonna 1754 kirkonrakentaja Arvi Junkkari.
Puurakenteinen, pohjamalliltaan ristikirkko, liittyi tyyliltään 1700-luvun keskivaiheen
suorasukaiseen, kansanomaisen kauniiseen perinteeseen. Kirkko purettiin vuonna 1901
ja hirsistä rakennettiin Järvelän ensimmäinen kansakoulu.
Kirkon pronssiin valettu pienoismalli on entisellä sijaintipaikalla vanhalla hautausmaalla.

Nykyisen tiilikirkon on suunnitellut ylitirehtööri L.I. Lindqvist. Kirkkoa rakennettiin vuosina
1887-1889 ja se vihittiin käyttöönsä Mikkelinpäivänä vuonna 1889. 
Kirkko on rakennusmalliltaan poikkilaivainen, tornillinen pitkäkirkko, tyyliltään uusgoottilainen
ja poikkeaa selkeästi rakennustyyliltään Päijät-Hämeen keskiaikaisten harmaakivikirkkojen
joukosta. Kirkon suuret  pyörökaariset ikkunat antavat runsaasti valoa kirkkotilaan ja
vaaleasävyiset värit lisäävät valoisuutta.
Vanhan kirkon kellot siirrettiin uuden kirkon kellotapuliin. Myös tuntemattoman taiteilijan
maalaama alttaritaulu sekä valaisimet siirrettiin uuteen kirkkoon.
Nykyiset 26-äänikertaiset urut on hankittu vuonna 1966 Kangasalan Urkutehtaalta.

Viimeinen suuri peruskorjaus toteutettiin vuonna 1989 kirkon 100-vuotisjuhliin.
Peruskorjauksen suunnittelija oli Arkkitehtitoimisto Eero Raatikainen.
Lähtökohdaksi otettiin kirkon saattaminen mahdollisimman lähelle alkuperäistä asuaan.
Kirkon penkit, lämmitysjärjestelmä ja sähköt uusittiin.
Kärköläläiset naisjärjestöt lahjoittivat täydellisen kirkkotekstiilisarjan kirkon 100-vuotisjuhliin.

Hautausmaa

Kärkölän seurakunnan hautausmaa-alueita on kolme. Keskellä Vanha Hautausmaa, jonka luona on myös Kärkölän hautausmaantoimisto, Myllykylään johtavan tien eteläpuolella Eteläinen Hautausmaa ja kirkkoa vastapäätä Pohjoinen Hautausmaa.

Muistelupaikka muualle haudatuille sijaitsee Pohjoiselle Hautausmaalle johtavan tien varrella. Lisäksi Kärkölän kirkon pääsisäänkäynnin molemmin puolin sijaitsee sankarivainajien hautausmaa, joka vihittiin käyttöönsä 26.1.1941. Hautausmaahan on siunattu 90 sankarivainajaa.

Sankarihautausmaan muistomerkin sankaripatsaan ristinmuotoisen jalustan on suunnitellut arkkitehti Kauno Kallio ja jalustan päällä olevan teoksen on suunnitellut taiteilija Viktor Jansson. Kirkon eteläsivulla sijaitsee Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki.

Hautausmaalla muistolehto ja uurna-alue

Hautausmaalla oleva muistolehto sijoittuu luonnonkauniiseen mäntyrinteeseen ja uurna-alue sen alapuolelle. Näitä yhdistävä tekijä on vihreästä kivimurskasta toteutettu ”elämän virta”. Virrasta kohoavan puuristin on työstänyt Järvelä Koristepuu. Takorautaisen ristin ja tähkät samoin kuin kivipatsaiden kasvot on valmistanut muotoilija takoja Antti Salminen. Virran reunoille voidaan sijoittaa noin 800 uurnaa, joiden nimikyltit kootaan kasvien lomaan pystytettäviin rautaristeihin.

Uurna-alueen laidoilla on tilaa 42:lle erillishautapaikalle, jossa kussakin on yhdeksän uurnasijaa. Näille haudoille omaiset voivat pystyttää yksilölliset hautamuistomerkit. Muistolehto on luonnonmukainen, metsäinen rinne, jonne vainajan tuhka sijoitetaan ja muistolaatat kiinnitetään rinteen alla olevaan kivipaateen.


Lisää tietoa kirkosta löydät Hollolan seurakunnan sivuilta: https://www.hollolanseurakunta.fi/kirkot-ja-tilat/kirkot/karkolan-kirkko

https://www.hollolanseurakunta.fi/hautausmaat/karkolan-hautausmaa

0 tuotetta - 0,00